PODZIĘKOWANIE DLA OFIARODAWCÓW I SPONSORÓW III FESTYNU PARAFIALNEGO NA RZECZ BUDOWY NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

Budowa kaplicy w Małkach to nie jest budowanie mieszkania dla Pana Boga, bo On takiego mieszkania nie potrzebuje, to jest mieszkanie, to jest dom wszystkich, którzy przychodzą, którzy w tym mieszkaniu się czują u siebie, w tym mieszkaniu, w tym domu, w tym przyszłym sanktuarium p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP z piękną Ikoną MB Fatimskiej. Poczują spojrzenie Maryi na nich samych, na ich życie, na ich przeszłość i przyszłość, a więc jest to bardzo ważne miejsce, w którym objawia się Bóg”.   

W tym miejscu trudno nie wyrazić wdzięczności wobec wszystkich dobrodziejów, którzy przekazują nam ofiary serca na budowę nowej świątyni. Ufamy, że nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli ofiarą materialną i duchową wesprzeć nasze dzieło wyrażając w ten sposób miłość do Maryi. Niech Bóg nam wszystkim dopomaga!

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u