WIZUALIZACJA WNĘTRZA NOWEJ DREWNIANEJ KAPLICY W MAŁKACH

           

BUDUJEMY NOWĄ KAPLICĘ W NASZEJ PARAFII.

                      Wizualizacja nowej kaplicy w Małkach:  wnętrze - widok spod chóru na ołtarz                                                                           

           Módlmy się codziennie w domu i w kościele o nową świątynię! Wszyscy włączmy się w to piękne dzieło. Bo chcieć - to móc! To trudna decyzja, wymagająca wysiłku - to prawda! Ale nic, co wielkie, nie przychodzi łatwo! Wierzymy, że finał będzie kiedyś wspaniały, cudowny, a nowa kaplica będzie służyła nam i następnym pokoleniom w nowym, trzecim tysiącleciu! To my będziemy świadkami i budowniczymi Bożego dzieła - nowego kościoła, w którym zamieszka Bóg Miłosierny."

          Zaczęliśmy więc od modlitwy, w myśl słów Chrystusa: "Beze Mnie nic uczynić nie możecie"... A mottem budowy stały się słowa z Psalmu 127: "Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą".

 

...Zawiązał się pośród mieszkańców komitet, który prowadzi sprawę budowy.
Mamy już projekt, to ładna, estetyczna kubatura budynku. Przyszła perełka polskiego krajobrazu. Poniżej dwa nowe zdjęcia przedstawiające wizualizację wnętrza drewnianej kaplicy w Małkach: widok spod chóru na ołtarz i spod ołtarza na główne wejście i chór.

Autor wizualizacji wnętrza kaplicy: p. Piotr Olszak - architekt z Piszu

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u