BADANIA GEOLOGICZNE NA DZIAŁCE POD BUDOWĘ NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH      

        W dniu 14 maja 2018 roku o godzinie 11.00 przeprowadzone zostały badania geotechniczne w formie odwiertów na miejscu, gdzie ma powstać nowa kaplica. Zanim przystąpi się do budowy nowego obiektu sakralnego, warto zlecić specjalistycznej firmie realizację tzw. badań geologicznych. W zależności od rodzaju inwestycji powinny one mieć głębokość od 3 do 6m. Przyjmuje się zasadę, że głębokość odwiertów geologicznych powinna być co najmniej 2m większa niż maksymalna głębokość posadowienia budynku. Najważniejsze informacje jakie powinna zawierać opinia geologiczna to przekroje geologiczne podłoża (jeden przekrój dla każdego otworu) z określeniem rodzaju poszczególnych warstw gruntu, ich oceną makroskopową, stopniem zagęszczenia (dla gruntów sypkich, niespoistych, np. piasków) lub stopniem plastyczności (dla gruntów spoistych, np. gliny). Ważne są również tzw. podstawowe parametry geotechniczne, na podstawie których projektant dokona oceny osiadania budynku i dobierze właściwą konstrukcję fundamentów. Bardzo istotną informacją jest też poziom wód gruntowych. Głębokość występowania wód gruntowych jest różna w zależności od pory roku, a różnice mogą dochodzić nawet do 0,5-0,7m. Przydatne są także informacje na temat stopnia agresywności wody gruntowej w stosunku do konstrukcji betonowych, co w pewnych przypadkach pozwoli zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwą chemicznie wodą. Do dodatkowych informacji zalicza się profile geologiczne, czyli pokazanie rodzajów gruntów pomiędzy poszczególnymi otworami (jeśli wykonujemy co najmniej dwa odwierty) oraz sondowania gruntu, dające dokładne informacje na temat stopnia ich zagęszczenia.

Ofiary na budowę kościoła można składać w kancelarii parafialnej, u wyznaczonych osób lub też wpłacać na numer konta parafialnego: 82 9484 1150 2200 0029 4438 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
                                                                                         

                                                                                                                            Składamy serdeczne Bóg zapłać
                                                                                                                       Ks.  proboszcz Sławomir Witkowski
                                                                                                                               i Rada Budowy Nowej Kaplicy

Kolejny krok w budowie nowej kaplicy do przodu:

 

ADM.

 
- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u