HISTORIA NOWEGO KRZYŻA NA DZIAŁCE POD BUDOWĘ KOŚCIOŁA W MAŁKACH

Tradycja stawiania krzyży przydrożnych jest bardzo stara. Stawiano je przy drogach by w ten sposób wyrazić swoją wiarę, jako dziękczynienie, z okazji różnych wydarzeń, zaś przy rozwidleniu dróg po to, by wędrujący mógł iść właściwą drogą.
Nowy Krzyż na działce pod budowę nowego kościoła w Małkach jest dziełem Parafian oraz sympatyków parafii Mszano. Pomysł na konkretny projekt krzyża zrodził się podczas wyjazdu w góry do Korbielowa. Podobny Krzyż Misyjny znajduje się przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Korbielowie. Nowy Krzyż na działce w Małkach wykonany został z drewna świerkowego. Kloc przewieziony został do p. Andrzeja Zonakowskiego, porościnany na prostokątne drągi. W stolarni p. Mirosława Zabłockego w Słoszewach nadano mu ostateczny kształt. Wymyto go myjką ciśnieniową, zabezpieczono smołą drzewną, opalono ogniem w celu zabezpieczenia przed szkodnikami i działaniem warunków atmosferycznych. Drzewo z którego wykonany jest krzyż pochodzi z lasu małkowskiego, wycięte zostało przez Nadleśnictwo Brodnica. Żelazny postument do krzyża został wykonany w Zakładzie Usługowo Tokarsko - Ślusarskim p. Romana Bartkowskiego. Krzyż został wyrugowany, inaczej wyrzeźbiony.                                                                                                               

Wyrzeźbione litery na krzyżu: TAK NAS UMIŁOWAŁ nawiązują do Czytania z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła (1 J 4, 7-12 ).

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, -
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Nikt dotąd Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

W dniu 15 czerwca 2017 r. podczas uroczystości Bożego Ciała w Małkach nastąpiło poświęcenie nowego krzyża i ziemi pod nowy kościół przez proboszcza parafii Mszano             ks. Sławomira Witkowskiego.


KRZYŻ PRZY KOŚCIELE W KORBIELOWIE         NOWY KRZYŻ NA DZIAŁCE W MAŁKACH

 

NOWY KRZYŻ - WYKOPY NA DZIAŁCE W MAŁKACH - MAJ 2017 r.

 

NOWY KRZYŻ - WYKONANIE COKOŁU - MAJ 2017 r.

 

NOWY KRZYŻ- OBŁOŻENIE CEGŁĄ I KAMIENIEM - CZERWIEC 2017 r.

 

NOWY KRZYŻ - WYKONANIE I OBRÓBKA - STOLARNIA P. M. ZABŁOCKIEGO W SŁOSZEWACH - KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC 2017 r.

 

NOWY KRZYŻ - USTAWIENIE NA DZIAŁCE - 14 CZERWCA 2017 r.

 

NOWY KRZYŻ - BOŻE CIAŁO, POŚWIĘCENIE KRZYŻA I ZIEMI POD BUDOWĘ NOWEGO KOŚCIOŁA - 15 CZERWCA 2017 r.

Opracowanie: Administrator

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u