UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

     W niedzielę 5 czerwca 2022 r. , w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, biskup toruński Wiesław Śmigiel dokonał konsekracji drewnianej kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Małkach. W tym niezwykle ważnym wydarzeniu dla parafii Mszano uczestniczyło wielu kapłanów, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, wykonawcy, projektanci i licznie zgromadzeni wierni.
Eucharystii i obrzędom dedykacji świątyni przewodniczył ks. biskup Wiesław Śmigiel, w asyście ks. kan. Mariusza Stasiaka ( dziekana rejonu brodnickiego, proboszcza Fary w Brodnicy ), naszego proboszcza ks. Sławomira Witkowskiego oraz licznie zgromadzonych księży z okolicznych parafii.

Liturgia, która rozpoczęła się o godz. 15:00 była niecodzienna, niezwykła, przejmująca i pełna symboli o głębokim znaczeniu. Ksiądz Biskup, w szatach liturgicznych w kolorze czerwonym, wraz z licznymi koncelebransami i asystą udał się najpierw do prezbiterium, gdzie przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej ( p. Mirosława Załęska  - sołtys wsi Małki, p. Katarzyna Ostrowska - instruktor Skautów Króla, p. Wojciech Żbikowski - przedstawiciel Rady Parafialnej ) powitali ks. biskupa, przekazali kaplicę biskupowi i wręczyli mu klucze. Ks.proboszcz Sławomir Witkowski powitał wszystkich zebranych i poprosił p. Piotra Mazura ( przedstawiciela Rady Parafialnej ) o przedstawienie historii budowy kaplicy w Małkach.
FILM 1 - POWITANIE KS. BISKUPA PRZEZ PARAFIAN I PRZEKAZANIE KLUCZY OD KAPLICY W MAŁKACH

FILM 2 - PREZENTACJA HISTORII BUDOWY KAPLICY

Biskup Wiesław Śmigiel pobłogosławił wodę, a następnie poświęcił nią ściany kościoła, wiernych i ołtarz, nawiązując w ten sposób do sakramentu chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego.
FILM 3 - OBRZĘD POBŁOGOSŁAWIENIA WODY, WNĘTRZA KAPLICY I OŁTARZA

W wygłoszonej homilii, z ust ks. bp Wiesława Śmigla usłyszeliśmy m.in.: Bóg pragnie czuć się pośród was jak u siebie. Pragnie być z wami. Ten Boży Dom jest znakiem Jego obecności dla wszystkich.
FILM 4 - FRAGMENT HOMILII KS. BISKUPA WIESŁAWA ŚMIGLA

FILM 5 - PODZIĘKOWANIE OD KS. BISKUPA DLA KS. PR. SŁAWOMIRA WITKOWSKIEGO ZA WKŁAD WŁOŻONY W BUDOWĘ KAPLICY

Po Liturgii Słowa nastąpiły obrzędy konsekracji kościoła. Odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych.
FILM 6 - POŚWIĘCENIE KAPLICY W MAŁKACH - ODŚPIEWANIE LITANII DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - FRAGM.

 FILM - 7 - ODMÓWIENIE MODLITWY POŚWIĘCENIA KAPLICY I OŁTARZA PRZEZ KS. BISKUPA WIESŁAWA ŚMIGŁA

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel rozlał na ołtarzu olej i namaścił go. W tym obrzędzie oddał kościół na własność Bogu, aby był on tylko Bogu oddany i Jemu służył jako Jego dom do sprawowania Najświętszej Ofiary. Poprzez widzialny obrzęd namaszczenia świętym olejem, dokonało się też coś bardzo ważnego – niewidzialne namaszczenie Duchem Świętym. Chwila ta przywołała wspomnienia związane z powstawaniem tego kościoła – stawianie ścian, pierwsze Msze Św. i uroczystości, aż w końcu prace wykończeniowe.
FILM 8 - KS. BISKUP ROZLAŁ NA OŁTARZU OLEJ I NAMAŚCIŁ GO - ODDAŁ KAPLICĘ W MAŁKACH NA WŁASNOŚĆ BOGU

Po namaszczeniu ołtarza nastąpiło okadzenie kaplicy oraz okadzenie wiernych przez ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego. Do dużego ustawionego na ołtarzu trybularza z rozżarzonymi węglami, ks. bp Wiesław Śmigiel wsypał kadzidło, które paląc się wypełniło przyjemną wonią całe wnętrze. Ten symboliczny gest miał przypomnieć wszystkim zebranym, że odtąd z tego kościoła, modlitwa jak woń kadzidła będzie się wznosić do Boga.

FILM 9 - UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA - OKADZENIE NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

Namaszczony świętym olejem ołtarz został nakryty przez lektorów białym obrusem i w ten sposób przygotowany do sprawowania Najświętszej Ofiary. W ciągu całego obrzędu, aż do tej pory światła w kościele były wygaszone. Po odmówieniu przez ks. biskupa modlitwy: niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy i podaniu zapalonej świecy diakonowi, cały kościół rozświetlił się blaskiem światła, przypominając w ten sposób, że to Chrystus jest Światłością prawdziwą.

Liturgię eucharystyczną, która rozpoczęła się z chwilą rozświetlenia ołtarza i kościoła, poprzedziła procesja z darami niesionymi przez parafian ( chleb i obrus od wójta Gminy Brodnica oraz dary eucharystyczne).

FILM 10 - NAKRYCIE OBRUSEM OŁTARZA, ROZŚWIETLENIE KOŚCIOŁA I OŁTARZA W MAŁKACH - PROCESJA Z DARAMI

FILM 11 - EUCHARYSTIĘ UBOGACIŁA SWOIM ŚPIEWEM I MUZYKĄ KAPELI GÓRALSKA

FILM - 12 - KONSEKRACJI KOŚCIOŁA TOWARZYSZYŁ ŚPIEW SCHOLI ( pod kierunkiem p. Sylwii Świeczkowskiej Zając, p. Macieja Czupryńskiego, p. Rafała Jakubowskiego )I CHÓRU PARAFIALNEGO ( pod batutą p. Aleksandry Maciejewskiej ).

FILM 13 - BYŁY PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA DLA KS. PROBOSZCZA SŁAWOMIRA WITKOWSKIEGO


Końcowym akcentem uroczystości były podziękowania i życzenia dla ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego. Głos zabrał poseł Krzysztof Ardanowski, który podziękował miejscowej wspólnocie za przepiękną perełkę, za odważne świadectwo wiary. Wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski wraz z małżonką skierowali słowa wdzięczności w kierunku ks. proboszcza za podjęty trud wybudowania nowej świątyni.