BUDOWA CHODNIKA PRZY KAPLICY OD STRONY POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ

   Rozpoczęła się budowa chodnika przy nowej kaplicy w Małkach. Pracę tę wykonuje p. Dariusz Jarecki z Małk. W pierwszej kolejności zostanie wykonany chodnik od strony południowo - zachodniej, przy wejściu do salki. Poświęcenie kaplicy odbędzie się 5 czerwca 2022 r.

Ofiary złożone kapłanowi będą w całości przeznaczone na budowę chodników przy kaplicy i spłatę kredytu. Już teraz składam serdeczne Bóg zapłać za zebrane ofiary, a Ofiarodawców i Dobroczyńców polecam w każdej Mszy Świętej Dobremu Bogu prosząc o potrzebne łaski.

STAN PRAC:

24 maja 2022

23 maja 2022