UROCZYSTE POŚWIĘCENIE I WŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD POSADZKĘ W NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

   W środę 1 grudnia 2021 w nowej, drewnianej kaplicy w Małkach poświęcono i położono pod posadzkę kamień węgielny oraz kapsułę czasu z podpisami obecnych osób na tej uroczystości. Kamień węgielny został podarowany przez ojców paulinów z Częstochowy, a jest to fragment starej posadzki z jasnogórskiej bazyliki, naszego narodowego sanktuarium.

Było to piękne i radosne wydarzenie w parafii Mszano.

 „Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba”
(Rdz 28,17)

Aktu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał bp. Wiesław Śmigiel. Była też krótka modlitwa i słowo skierowane przez  Pasterza naszej diecezji do nas, budujących tę nową świątynię. Podczas tej wyjątkowej uroczystości proboszcz parafii Mszano ks. Sławomir Witkowski odczytał akt erekcyjny, czyli akt poświęcenia i położenia kamienia pod budowę kaplicy pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Małkach.

Odczytanie aktu przez ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego - film

Z pewnością to święto pozostanie na długo w pamięci uczestników i członków naszej wspólnoty. Słowa wdzięczności do wykonawców, darczyńców i wszystkich osób przybyłych na uroczystość przygotował ks. proboszcz Sławomir Witkowski oraz wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski. W uroczystości wzięli udział: ks. Paweł Kołatka - sekretarz Księdza Biskupa, ks. kan. Mariusz Stasiak - proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy i zarazem dziekan rejonu brodnickiego, przedstawiciele władz lokalnych oraz wielu wiernych.

Na końcu tego ważnego wydarzenia do metalowej tulei włożono: pismo od ojców paulinów z Jasnej Góry dotyczące kamienia węgielnego, aktualny banknot o nominale 10 zł, ( z wizerunkiem księcia Mieszka I ), różaniec, obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej. Do kapsuły czasu ( metalowej tulei ) spakowano również dwa dzienniki ( z 1 grudnia 2021 r. o nazwie: "Nasz Dziennik" i " Rzeczpospolitą") oraz listę z podpisami osób obecnych na uroczystości. Kapsułę czasu przeniesiono z kamieniem węgielnym do miejsca przechowania, czyli włożono pod podłogę świątyni, pod schodami na chór. Przy wejściu do kaplicy, z prawej strony, przy schodach na chór zostanie powieszony akt erekcyjny z tej ważnej uroczystości. Wszystko to na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Decyzję o budowie nowej kaplicy w Małkach podjęto w 2015 r. Odprawienie pierwszej Mszy Św. w murach nowego kościoła planowane jest na 19 grudnia 2021 r.

 

DO OBEJRZENIA FILM Z TEGO RADOSNEGO WYDARZENIA W MAŁKACH:

GALERIA ZDJĘĆ: