UROCZYSTE POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA I ZIEMI POD NOWĄ KAPLICĘ - BOŻE CIAŁO MAŁKI - 15.06.2017r.

W czwartek 15 czerwca 2017r. o godzinie 11.30 miała miejsce wyjątkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa               ( Bożego Ciała ) w Małkach. W tym dniu po Mszy Świętej w kaplicy filialnej w trakcie procesji poświęcony został nowy krzyż  przy ostatnim ołtarzu oraz ziemia pod nową kaplicę. Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Sławomir Witkowski  oraz podziękował wszystkim Parafianom i Gościom wspierającym wielkie dzieło budowy nowej świątyni. Dzieło budowy to wyrzeczenie, ofiara i trud, jest to również sprawa Boża. Po części oficjalnej uroczystości na świetlicy wiejskiej przy kawie i cieście ks. proboszcz przedstawił krótkie sprawozdanie w formie prezentacji z działań podjętych przez komitet budowlany nowej kaplicy. Na koniec miłego spotkania dzieci w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyły ks. proboszczowi najserdeczniejsze życzenia z okazji 21 – rocznicy kapłaństwa.

Niech dobry Bóg błogosławi tym, którzy ufundowali i postawili ten krzyż i wszystkim, którzy będą się przy nim modlić!

Adam Mickiewicz pisał:

Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

Warto uświadomić sobie, że „Polskę krzyżami się mierzy”: od krzyża Mieszkowego w Gnieźnie aż po krzyż, który czynimy na czole dziecka, od krzyży w Gdańsku aż po krzyż na Giewoncie. To powód do dumy, ale i zobowiązanie. Krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin mamy łączyć z krzyżem Chrystusa i postrzegać je w świetle zmartwychwstania naszego Pana. W nim bowiem zawarta jest moc miłości silniejszej od śmierci.

Pod krzyżem klęczą dzieci i starcy, bezdomni i samotni, wdowy i matki, które straciły dzieci, uczeni i mędrcy tego świata pragnący zrozumieć, że logika krzyża jest Bożą mądrością i Bożą mocą. Szukamy siły płynącej z krzyża Chrystusa, zwłaszcza gdy co niedzielę gromadzimy się wokół ołtarza, aby w Ofierze Eucharystycznej przeżywać na nowo tajemnicę Zbawienia. Zmieniają się systemy polityczne, struktury społeczne, zmieniają się rządzący państwami, a krzyż Chrystusa stoi i nie milknie pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu, że rozpoczęła się i trwa ewangelizacja. Przed tysiącem lat ten znak postawiono na polskiej ziemi i pod znakiem Krzyża tworzyła się państwowość polska, oraz kształtowała się kultura i obyczajowość naszego narodu.

Obchody uroczystości Bożego Ciała w Polsce:

Boże Ciało to w Kościele Katolickim święto radosne. Jest ono uzupełnieniem Wielkiego Czwartku, kiedy oprócz przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, wspomina się również jego mękę. Boże Ciało ma charakter dziękczynny i podniosły. Formą podziękowania są procesje, które przechodzą ulicami miast i wsi.

W święto Bożego Ciała buduje się cztery ołtarze, które są ustawione pod gołym niebem. Są one przyozdabiane kwiatami i zielonymi drzewkami - najczęściej brzózkami. Procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy są odwołaniem do czterech ewangelii. Wierni tego dnia dekorują również ulice i domy. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy, a także śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

opracowanie: Administrator


               

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u