PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE O EUCHARYSTII
     Nauki rekolekcyjne odbyły się w dniach od 29.11.2021-1.12.2021 ( kaplica w Małkach - godz. 16.30, kościół w Mszanie - 7.00, 18.00 ). Słowo Boże wygłosił do zgromadzonych parafian ks. proboszcz Sławomir Witkowski. Duszpasterz mówił o Eucharystii - autostradzie do nieba. Głównym celem tych rekolekcji było pogłębienie świadomości tajemnicy Eucharystii i bardziej owocne Jej przeżywanie.

FRAGMENT NAUK O EUCHARYSTII - KS. SŁAWOMIR WITKOWSKI - KOŚCIÓŁ W MSZANIE - 1.12.2021

Chrześcijanie udający się na Mszę Świętą niekiedy powiadają, że "idą do kościoła", by zaznaczyć swój udział w sprawowanej Eucharystii , która stanowi centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła. Podczas jej sprawowania wspólnota chrześcijan najpełniej uświadamia sobie, skąd pochodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza.
Eucharystia – największy skarb Kościoła – pozostaje wielkim wyzwaniem dla naszej wiary.

Eucharystia daje życie.

Kiedy o Niej myślimy bardzo często zawężamy ją tylko do celebracji, a przecież jest ona doświadczeniem realnej obecności Jezusa. W trakcie rekolekcji prowadzone były rozważania w oparciu o biblijne teksty o ustanowieniu Eucharystii. Czym jest ten największy dar Bożej miłości? Jak przeżywać Eucharystię w codzienności? Jak stać się człowiekiem Eucharystii.
Kto regularnie uczestniczy w Eucharystii w każdą niedzielę, ten wie o niej bardzo wiele.


Ale czy jest w niej zakochany?
Może jest to już znajomość trochę wyświechtana, szarawa jak codzienność, w której od czasu do czasu pojawia się znudzenie?
A może nawet rozczarowanie?
Może Eucharystia przestała być spotkaniem?
Nie trzeba być liturgistą ani historykiem kościelnym, by zagłębić się z upodobaniem w piękne tajemnice Mszy Św. i rozumieć je – nie intelektem, a sercem!
A wtedy Eucharystia uczy nas jak poczuć prawdziwy smak naszego życia.


Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji – jest poświęcony  trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019-2022. W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczęliśmy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia, a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy Św.

W tych dniach Mszę Św. sprawował również ks. Jan Żymant. Odbyły się też pierwsze w tym roku roraty.

GALERIA ZDJĘĆ:

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - MODLITWA KS. JANA ŻYMANTA

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u