STATYSTYKA DUSZPASTERSKA ZA ROK 2020

     Przedstawiam podsumowanie dotyczące liczby przyjętych sakramentów w roku 2020 r. W minionym roku ochrzczono w naszej parafii 21 dzieci, pierwszy raz do komunii świętej przystąpiło 24 dzieci. Sakrament bierzmowania otrzymało 11 młodych osób. Na miejsce spoczynku odprowadziliśmy 19 osób. Zawarto 3 sakramentalne związki małżeńskie.

Informacja z 9  LUTEGO  2020 * MSZANO - ogłoszenia.

1773 osoby zamieszkują teren naszej parafii. Kolędę przyjęło 465 rodzin, łącznie na terenie parafii znajduje się 511 rodzin.

proboszcz parafii - ks. Sławomir Witkowski.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W MSZANIE - 17.01.2021

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA NOWĄ KAPLICĘ W MAŁKACH - 17.01.2021