NOWY KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA W MSZANIE. HISTORIA, CELE, ZADANIA, PROGRAM I METODY DZIAŁANIA WSPÓLNOTY

     Ktoś mógłby pomyśleć, że w czasie pandemii DOMOWY KOŚCIÓŁ się zwija. Nic z tych rzeczy. Otóż od Święta Świętej Rodziny mamy kolejny jeszcze jeden pełnowartościowy krąg w Mszanie pod Brodnicą. Tego właśnie dnia w tak piękne święto zakończył się pilotaż i nasza Wspólnota Rejonu Brodnica, została zasilona nowym kręgiem.Młodym Kręgowcom pozostaje tylko życzyć wytrwałości i Bożego prowadzenia. Asia i Wojtek.

Kościół parafialny w Mszanie, 27.12.2020 r.

Artykuł udostępniony. Więcej informacji na stronie internetowej:
http://dk-rejonbrodnica.pl/index.php/2021/01/07/w-mszanie


Ruch DOMOWEGO KOŚCIOŁA w naszej parafii - krótka historia:
Kręgiem opiekuje się ks. proboszcz Sławomir Witkowski, który służy wsparciem i pomocą duchową. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim codziennym życiu. Krąg zakończył wstępny etap. Uczestnicy podjęli decyzję o kontynuowaniu formacji w DOMOWYM KOŚCIELE.  Zachęcamy wszystkie małżeństwa, które odczuwają pewien niedosyt, brak, a także te, które mają pragnienie czynienia czegoś więcej dla Boga, chcą bardziej kochać się wzajemnie. W kręgach znajdą na pewno pomoc poczują siłę wspólnoty.

 

ROZPOCZĘCIE NA POCZ. LUTEGO 2019:

1. SZUKACIE BOGA W WASZYM MAŁŻEŃSTWIE? ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNE.....

        W naszej parafii spotkanie przedstawiające ideę spotkań dla małżeństw katolickich odbyło się 17 lutego 2019 r. Gościliśmy na Mszach Św. w niedzielę małżeństwa sakramentalne: państwa Beatę i Tomasza Strużanowskich oraz Dorotę i Mateusza Rutkowskich z Torunia. Małżonkowie opowiedzieli o istocie i charakterze spotkań DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Szczegółowo przedstawili cel nadrzędny spotkań, czyli wzajemna wymiana doświadczeń oraz wzrastanie w wierze poprzez wspólną modlitwę. Na popołudniowym spotkaniu obecne były cztery małżeństwa, rozważające decyzję wstąpienia do kręgu rodzin w parafii Mszano. Według informacji zwrotnej udzielonej przez uczestników spotkania był to czas bardzo owocnych rozmów przy kawie i ciastku. To czas na odkrycie duchowości małżeńskiej oraz moment na podziękowanie za to, że Bóg działa na każdej płaszczyźnie naszego życia.

Link do artykułu:

http://www.parafiamszano.pl/archiwum-2019/431-szukacie-boga-w-waszym-malzenstwie-zapraszamy-na-kolejne-spotkanie-malzenstwa-sakramentalne

2. REJONOWY ZJAZD DOMOWEGO KOŚCIOŁA W MSZANIE......

 W niedzielę 6 października 2019 r. o godz. 15.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji małżeństw naszej parafii – rejonowy zjazd małżeństw Domowego Kościoła.

   Był to Rejonowy Dzień Wspólnoty, spotkanie rozpoczynające nowy rok formacyjny Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Brodnica i Grodziczno Tym razem korzystaliśmy z gościnności księdza Sławomira Witkowskiego w parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Mszanie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem rejonowego moderatora DOMOWEGO KOŚCIOŁA ks. Marcina Kaczyńskiego. Ksiądz Marcin przytaczając słowa Apostołów kierowane do Jezusa: „dodaj nam wiary” zachęcał do ufności Panu , do podjęcia misyjnej posługi, realizowania swojego powołania, bycia wzorem dla innych w drodze do Chrystusa. Kapłan odwołał się do zadań, które stoją przed nowymi parami animatorskimi. W słowach otuchy zapewnił, iż nie należy się bać nowych wyzwań, bo łaski, które wypływają z ich realizacji są dużo większe niż wysiłek włożony w tę służbę W trakcie Eucharystii złożony został dar przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jak zwykle miało to podniosły charakter i było świadectwem realizacji słów ks. Franciszka Blachnickiego o dawaniu siebie w darze innym.

Link do artykułu:

http://www.parafiamszano.pl/archiwum-2019/558-rejonowy-zjazd-domowego-kosciola-w-mszanie

3. DOMOWY KOŚCIÓŁ. ŚWIADECTWO KLAUDII I BARTŁOMIEJA......

       Dnia 5 stycznia 2020 r. parafię Mszano odwiedziło małżeństwo Klaudia i Bartłomiej Niedbalscy z Brodnicy. Od roku należą do DOMOWEGO KOŚCIOŁA, kręgu, który założył ks. Sławek. Klaudia i Bartek na Mszy Św. o godz. 11.30 w kościele parafialnym zachęcali zgromadzonych wiernych do utworzenia kolejnego kręgu w naszej parafii. Małżeństwem sakramentalnym są od 3 lat i we wspólnocie wspaniale się odnajdują.

Poszukiwaliśmy ruchu, w który moglibyśmy się zaangażować wspólnie razem, który będzie pogłębiać nie tylko naszą indywidualną relację z Bogiem, ale także będzie wspomagać budowanie naszej miłości i jedności małżeńskiej. DOMOWY KOŚCIÓŁ dąży do odnowy życia małżeńskiego i rodzinnego poprzez zachęcanie do stałego codziennego życia Słowem Bożym i życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem. Postawa służby członków ruchu ma nakłaniać do dzielenia się otrzymanymi darami w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi. Staramy się często czytać Pismo Św. i z niego czerpać siły oraz natchnienie do życia i pracy.

Link do artykułu:

http://www.parafiamszano.pl/wydarzenia/610-domowy-kosciol-swiadectwo-klaudii-i-bartlomieja


DOMOWY KOŚCIÓŁ  to gałąź rodzinną Ruchu Światło Życie. Początek wspólnoty sięga 1973 r. Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: polskiego Ruchu posoborowej odnowy – Ruchu Światło-Życie, oraz międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame (Wspólnoty Matki Najświętszej). DOMOWY KOŚCIÓŁ jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DOMOWY KOŚCIÓŁ łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Zycie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę. DOMOWY KOŚCIÓŁ jest otwarty na współpracę z innymi ruchami posoborowej odnowy w Kościele.

Założycielem DOMOWEGO KOŚCIOŁA był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju ruchu ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009).


ZASADY DOMOWEGO KOŚCIOŁA :
Członkami  DOMOWEGO KOŚCIOŁA są  małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, drugi może pozostać w kręgu.
Małżeństwa  włączają  się  do  kręgów  DOMOWEGO KOŚCIOŁA, aby  sobie  wzajemnie  pomagać.  „Równi  usługują  równym”. Przychodzą do  kręgu z  własnej  woli,  tym  samym  przyjmują i akceptują „Zasady” w całości. Małżeństwo, które świadomie odrzuca te założenia albo nie chce podejmować wszystkich zobowiązań, nie może należeć do kręgu.
Małżeństwa  są  odpowiedzialne  za  sprawy  organizacyjne i pracę duchową. Parom odpowiedzialnym niezbędna jest jednak zawsze pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych.

Znakiem DOMOWEGO KOŚCIOŁA są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DOMOWY KOŚCIÓŁ używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny. Świętem patronalnym DOMOWEGO KOŚCIOŁA  jest Niedziela Świętej Rodziny.


Pismem  formacyjnym  DOMOWEGO KOŚCIOŁA  jest  „Domowy  Kościół. List  do wspólnot  rodzinnych”, wydawany od 1975 roku, którego pierwszym redaktorem był sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Pary odpowiedzialne  DOMOWEGO KOŚCIOŁA,  będące  diakonią  DOMOWEGO  KOŚCIOŁA,  na  wszystkich  stopniach  struktury  organizacyjnej  wchodzą  w  skład  diakonii Ruchu Światło-Życie.
W  historii  ruchu  były  ponadto  używane  następujące  nazwy:  Ruch  Wspólnoty  Rodzinnej,  Ruch Wspólnot  Rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie, Oaza Rodzin, Ruch „Domowy  Kościół”, Ruch Domowego Kościoła, Ruch Kościoła Domowego, Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie.

CELE, ZADANIA, PROGRAM I METODY DZIAŁANIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA:

DOMOWY KOŚCIÓŁ zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DOMOWY KOŚCIÓŁ dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do następujących zadań:
Program  formacyjny  DOMOWEGO KOŚCIOŁA  kształtowany  jest  na  podstawie  nauczania  Kościoła,  w  szczególności  na  podstawie  dokumentów  II  Soboru  Watykańskiego oraz zasad  formacyjnych  Ruchu  Światło-Życie i Equipes  Notre-Dame. DOMOWY KOŚCIÓŁ zwraca  szczególną  uwagę  na  duchowość  małżeńską,  czyli  dążenie  do  świętości  w  jedności  ze  współmałżonkiem. Chce  pomóc  małżonkom  trwającym  w  związku  sakramentalnym  w  budowaniu  między  nimi  prawdziwej  jedności  małżeńskiej,  która  jednocześnie  stwarza  najlepsze  warunki  do  dobrego  wychowania  dzieci  w  duchu  chrześcijańskim. DOMOWY KOŚCIÓŁ dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: