UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - KAPLICA W MAŁKACH

W tym dniu Mszę Świętą o godz. 16.00 w kaplicy w Małkach sprawował ks. proboszcz Sławomir Witkowski. Z powodu pandemii koronawirusa  Msze Św. odpustowe odbyły się dodatkowo w Małkach o godz. 7.00 i 17.00. 

Również 8 grudnia 2020 r. w godz. od 12.00 do 13.00 mieliśmy okazję duchowo przeżyć Godzinę Łaski w Mszanie przed Najświętszym Sakramentem.

Jest taka godzina w ciągu roku. W tej godzinie Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tym czasie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to Godzina Łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Przypada ona zawsze 8 grudnia o godz. 12.00-13:00.

W tym dniu, nasza wspólnota obchodziła jakby swoje imieniny. Święto ku czci Matki Bożej Niepokalanej Poczętej. Ks. Sławomir Witkowski skierował także do nas Słowo Boże. Galeria zdjęć poniżej artykułu:

Niepokalane Poczęcie – Peter Paul Rubens

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego»

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-3

Opracowanie: Beata Maria Klonowska

 

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u