BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POSŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

     Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wyznacza kraje dla których dzieci podejmują kolędowanie. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane jest małym mieszkańcom Amazonii. Podczas Mszy Św. o godz. 9:30 ( Św. św. Szczepana ) w Małkach zostały rozesłane dzieci, które chcą pomóc swoim rówieśnikom z innej części świata. Ks. proboszcz poświęcił Kolędników Misyjnych i zachęcił do otwarcia swoich domów. Kolędnicy Misyjni otrzymali specjalne błogosławieństwo i zostali posłani przez księdza proboszcza Sławomira Witkowskiego, aby głosić parafianom i mieszkańcom sąsiednich wsi radosną nowinę o narodzeniu Syna Bożego oraz by wspomagać swoich rówieśników z Amazonii. Ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach kolędowało 9 grup. Kolędowanie w okresie Świąt Bożego Narodzenia było w Polsce powszechnym zwyczajem. Zaś misyjny wymiar kolędowania ma już u nas ponad czterdziestoletnią tradycję. Koordynatorem szkolnego przedsięwzięcia Kolędników Misyjnych jest p.katechetka Marzena Kopczyńska. Na terenie naszej parafii przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych podjęli również Skauci Króla, kolędowali w centrum Szabdy i będą jeszcze kolędować w Mszanie. Nikt nie zamknął drzwi przed małymi sercami wypełnionymi dobrocią, miłością i poświęceniem. Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w to piękne przedsięwzięcie. Więcej informacji, zdjęć i filmów w kolejnym artykule.

1. KOLĘDNICY MISYJNI GRUPA MAŁKI I - OPIEKUN P. KATARZYNA WIŚNIEWSKA

2. KOLĘDNICY MISYJNI GRUPA MAŁKI II - OPIEKUN P. MARZENA KOPCZYŃSKA

 3. KOLĘDNICY MISYJNI GRUPA CHOJNO I - OPIEKUN P. IZABELA MAJKOWSKA, P. POTORSKA

4. KOLĘDNICY MISYJNI GRUPA CHOJNO II - OPIEKUN P. LIDIA SZOSTAKOWSKA