SPOTKANIE OPŁATKOWE RADY PARAFIALNEJ
    Okres Bożego Narodzenia był czasem spotkań opłatkowych członków wszystkich grup duszpasterskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej parafii.
    W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Duszpasterska, Gospodarcza i Budowy Nowej Kaplicy spotkała się po Mszy Św. na plebanii. Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia i plany na nowy rok pracy duszpasterskiej. Ks. proboszcz Sławomir Witkowski złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Ponadto wyraził swoją wdzięczność  wszystkim za zaangażowanie w życie parafii. Oczywiście nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek. Wspólnie spędzone chwile upłynęły w radości i życzliwej atmosferze.

 

Zdjęcia: p. Marzena Kopczyńska, p. Marlena Sadowska

Opracowanie Beata Maria Klonowska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u