RORATNIA MSZA ADWENTOWA W INTENCJI INSTRUKTORÓW SKAUTÓW KRÓLA

      Rankiem, 23 grudnia 2019 r. w kaplicy w Małkach ks. proboszcz odprawił wyjątkową Mszę św., w intencji instruktorów Skautów Króla. Były to również ostatnie Roraty w obecnym roku kalendarzowym. Dzieci za uczestnictwo w nabożeństwach roratnich otrzymały od ks. Sławka słodki upominek.

     Zawód nauczyciela, pedagoga, instruktora to powołanie, trzeba to po prostu czuć. Praca instruktora z dziećmi i młodzieżą to poświęcenie swojego wolnego czasu, rezygnacja ze swoich przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zawód nauczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, potrzebą zaangażowania w pracę, empatią oraz nieskończonymi pokładami cierpliwości. Nauczyciel instruktor jest przewodnikiem, autorytetem, ale również i przyjacielem. Osobą, która przekazuje wiedzę, umiejętności wartości, które w znaczącym stopniu wpływają na uczniów szczególnie w edukacji szkolnej, gdyż właśnie w tym okresie jest on pierwszym wychowawcą, opiekunem. Doświadczenia  młodych ludzi związane z osobą wychowawcy wpływają również na dalsze lata dorosłego życia, a nawet na ich przyszłość zawodową. Rola instruktora w organizacji Skautów Króla od początku jej istnienia jest traktowana jako pewnego rodzaju misja i powołanie. W tym przypadku to prowadzenie młodego pokolenia do Chrystusa. Dzieci w skautingu wychowywane są w duchowości, w jakiej wzrastają sami instruktorzy tak by mogły przejąć i prowadzić dalej wspólnoty, być w przyszłości również instruktorami. Instruktorzy dążą do tego by wychować młode pokolenie liderów chrześcijańskich, zanurzonych w miłości Boga.

Kierujemy do pani komendant , naszych instruktorów Skautów Króla szczep nr 8, ks. proboszcza - opiekuna duchowego organizacji słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia i wychowywania religijnego dzieci oraz młodzieży w parafii Mszano.

Bycie nauczycielem nie jest wcale taką prostą sprawą, ale jeśli wykonuje się ten zawód z powołania, to praca staje się przyjemnością, a nie codziennym obowiązkiem, czy wręcz udręką.

Nauczycielu:

"...Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków..."

Galeria zdjęć:

Beata Maria Klonowska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u