UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W MAŁKACH WYSTĄPILI DLA SENIORÓW Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

       W dniu 23 października 2018 r. podczas Dnia Seniora zorganizowanego przez KGW Małki  i Wymokłe, uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach po raz kolejny  przygotowali występy. Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się przemówieniem Dyrektora szkoły p. Jana Jakubowskiego, który opowiedział o ważnych wydarzeniach oraz złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli z miejscowej szkoły zaprezentowali utwory patriotyczne. Solo zaśpiewały nasze parafianki: Julia Romanowska i Karolina Laskowska z klasy VII oraz Magdalena Klonowska z klasy III.  W chórku  śpiewały dzieci z klasy I i II oraz solistki: Anna Jakubowska, Maja Majkowska, Zofia Głogowska, Julia Witkowska,  Zofia Wydźgowska. Starsi uczniowie zatańczyli taniec Krakowiaka, nawiązując do ważnego wydarzenia obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe. Życzenia seniorom złożyli również obecni goście:  Wójt Gminy Bobrowo p. P. Klonowski, Radna Gminy Bobrowo oraz sołtys wsi Wymokłe p. A. Prokopowicz, Przewodnicząca KGW Małki p. I. Gołembiewska, ks. proboszcz Sławomir Witkowski. Występy uczniów zostały przyjęte bardzo ciepło.  Dzieci zostały nagrodzone brawami, a także słodyczami od Pań z KGW Małki - Wymokłe. Na świetlicy wiejskiej w Małkach Koło gospodyń przygotowało dla  seniorów poczęstunek z oprawą muzyczną. Dla osób starszych zagrał p. Józef Jaranowski i zaśpiewała parafianka Agnieszka Bieżuńska.

           Rok 2018 jest dla nas Polaków rokiem szczególnym. 11 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Musieliśmy przejść długą drogę, aby po 123 latach niewoli cieszyć się wolnością. Zrywy powstańcze, walka o tożsamość narodową i o wolność ,,Waszą i naszą’’ były przejawami wielkiego patriotyzmu Polaków, dla których takie wartości jak: wolność, niepodległość i suwerenność były najważniejsze.

         Patriotyzm nie może być dla młodego pokolenia pustym hasłem, wpajamy dzieciom i młodzieży miłość do Kraju oraz naszej małej, lokalnej Ojczyzny. Staramy się, by nasze działania były inspiracją do pogłębiania zainteresowania się historią Polski i swojego regionu, wzbudzały w młodych ludziach dumę ze swojej narodowości, ale też poczucie wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań.

DLA SENIORÓW Z OKAZJI 100-ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - FRAGMENT WYSTĘPU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DYWIZJONU 303 W MAŁKACH - 23.10.2020

100 LAT DLA SENIORÓW I BŁOGOSŁAWIENIE POKARMU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u