REKOLEKCJE ADWENTOWE  - WYKŁAD I - ,, Zrozumieć znaczenie słowa nawrócenie" - KOŚCIÓŁ MSZANO- dzień  pierwszy rekolekcji

   Nauki rekolekcyjne tego dnia ( 7.12.2018 ) w kościele parafialnym w Mszanie wygłosił ks. Paweł Borowski – –duszpasterz ludzi młodych, dziennikarz i rzecznik prasowy ks. biskupa.

Ks. Paweł Borowski wyjaśnił zgromadzonym parafianom na czym polega nawrócenie.

Większość z nas, kiedy słyszy zachętę do nawrócenia, tak naprawdę słyszy zestaw haseł: Nie grzesz!, Pokutuj!, Rób dobre uczynki!, Częściej chodź do kościoła! itd. I trzeba mocno podkreślić, że to wszystko są bardzo dobre i potrzebne rzeczy. Ale niewiele mają wspólnego z prawdziwym nawróceniem. Greckie słowo metanoia, tłumaczone najczęściej jako nawrócenie, oznacza w istocie przemianę myślenia. Kiedy więc Jezus nawoływał „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), tak naprawdę wołał: Zmieńcie swoje myślenie i uwierzcie w Dobrą Nowinę!. Co to tak naprawdę oznacza?
Przede wszystkim odwróć swoje myślenie od siebie, swoich grzechów, od świata i skieruj je w stronę Jezusa. Podstawowym warunkiem nawrócenia jest postawienie Jezusa w centrum- w centrum swojego myślenia, działania, w centrum swojego życia, w postawie i relacjach do drugiego człowieka. Poświęć kiedyś trochę swojego czasu i w ciszy, w samotności zadaj sobie pytanie: kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Nie dla innych, nie dla ludzkości, ale dla mnie osobiście. Jaką mam z Nim relację?

NAWRÓCENIE, POKORA, POBOŻNOŚĆ, aby mogły iść razem potrzebują miłości. Przykazanie miłości, jak stwierdza sam Jezus, jest pierwszym spośród wszystkich. Oznacza to, że spełnianie wszystkich przykazań Bożych, kościelnych i wszystkich zasad dotyczących powinności chrześcijanina nie mają sensu bez miłości. Jak stwierdza sam Jezus, to właśnie miłość jest „doskonałym wypełnieniem prawa”. Jeżeli kocham drugiego, to nigdy go nie okradnę, nie okłamię, nie zdradzę, nie skrzywdzę słownie i na ciele. Zastanówmy się, czy taką miłość mamy w swoim sercu. Jeśli prawdziwie kocham Boga, nikt nie będzie musiał narzucać mi obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej, bo sama miłość przynagli mnie do tego, aby z Nim przebywać. Zatem spełniając przykazanie miłości, wypełniamy wszystkie przykazania i całe prawo Boże.

To przykazanie można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza z nich dotyczy miłości do Boga, natomiast druga miłości do bliźniego. Obie części są równie ważne i jedna nie może funkcjonować w pełni bez drugiej. Prawdziwa miłość Boga idzie zawsze w parze z miłością do drugiego człowieka. Podobnie nie można prawdziwie kochać bliźniego, bez miłości do Boga.

,,Módl się za mnie, ja za Ciebie

A będziemy razem w niebie"

słowa ks. Pawła Borowskiego wypowiedziane  do parafian podczas rekolekcji

Poniżej fragment kazania ks. Pawła Borowskiego o nawróceniu:

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u