ODPUST PARAFIALNY KU CZCI NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ, REKOLEKCJE ADWENTOWE -WYKŁAD II -  ,,Stańmy się pokorni!", MODLITWA PRZED IKONĄ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ - KAPLICA MAŁKI - dzień drugi rekolekcji

Stańmy się pokorni!

Nauki rekolekcyjne 8 grudnia 2018 r. podczas uroczystości odpustowej dla Parafian wygłosił ks. Paweł Borowski.

       Niewątpliwie Jezus wzywa dziś wszystkich do pokory. Lecz cóż to jest pokora? Pokora to piękna cnota chrześcijańska, która jest jak najbardziej zgodna ze zdrowym rozsądkiem i której towarzyszy inna podobna do niej i związana z nią, a przez nas bardzo ceniona cecha: skromność.  Pokora wcale nie oznacza wyrzeczenia się prawa do zasługi, jest jedynie świadomością, że dobro zawsze czynimy z pomocą Bożą.

       Pycha generalnie jako przeciwieństwo pokory jest kłamstwem, jest życiem z fałszywym obrazem samego siebie, który akceptujemy i który bezkrytycznie podtrzymujemy. Wreszcie ostatnia i najstraszniejsza postać pychy to pycha ducha. Jest to totalne zakłamanie w sferze duchowej.

       Stawajmy się więc pokorni, poznawajmy siebie, zastanawiajmy się nad swoim postępowaniem i nad tym co nami tak naprawdę kieruje. Zapamiętajmy słowa św. Pawła z I Listu do Koryntian: Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?


Znalezione obrazy dla zapytania pokora motto

Poniżej krótki film i fotorelacja.

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u