OSIEMNASTU MŁODYCH OTRZYMAŁO SAKRAMENT BIERZMOWANIA

           Do uroczystych wydarzeń religijnych przeżywanych ostatnio w parafii Mszano należało udzielenie 18 gimnazjalistom Sakramentu Bierzmowania przez ks. bp. Józefa Szamockiego. Młodzież uczestnicząca 12 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 we Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza Biskupa, z pełną powagą i dojrzałością przyjęła dar Ducha Świętego.
          Podczas Eucharystii, której ksiądz Biskup przewodniczył w asyście kapłanów: ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego i ks. Jana Żymanta młodzi ludzie zostali powołani do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i świecie. 
          W homilii ks. bp Józef Szamocki podkreślał potrzebę dojrzałości religijnej młodego człowieka, umacniania wiary i szerzenia jej w najbliższym otoczeniu. Każdy katolik powinien starać się naśladować Chrystusa według słów zawartych w Ewangelii. Kościół liczy na ludzi młodych, pełnych wiary i miłości wobec drugiego człowieka.


- Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was... Bez Jezusa nic nie możemy uczynić... Jeśli wyrzucimy Go z naszego życia bardzo szybko się przekonamy, że nie ma pokoju serca i prawdziwego szczęścia bez Niego...
- Dary Ducha Świętego, które dziś otrzymacie podobnie jak rozproszeni apostołowie, będą służyły Wam do zmiany świata na lepsze przez świadectwo swojego życia w oparciu o miłość do Boga...

Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy wielu owoców Ducha Świętego w ich życiu.

 

 Autor: Beata Maria Klonowska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u