LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK

           Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
           Wieczorem, o godz. 18:00 odbyła się w kościele parafialnym w Mszanie uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Przy ołtarzu stanęli księża ks. Sławomir Witkowski i ks. Jan Żymant. Piękna liturgii wielkiego tygodnia dopełniła ujmująca oprawa muzyczna chóru pod dyrekcją p. Anny Stóżyńskiej, któremu z serca dziękujemy !!!!!!
           Podczas Mszy świętej Skauci Króla przekazali dary, złożyli życzenia, wręczyli kwiaty wszystkim księżom sprawującym posługę z okazji Dnia Kapłańskiego.

 

           Wielki Czwartek to święto kapłanów. Nie łatwo jest dziś być kapłanem. Ale mimo wszystkich przeciwności z jakimi kapłan musi się zmagać jest szczęśliwy z wyboru, jakiego dokonał przed laty, podobnie jak inni księża. Bez kapłana nie ma Ołtarza, nie ma Ofiary, nie ma Komunii świętej, nie ma w naszych świątyniach Chrystusa. Bo ile razy kapłan wymówi słowa konsekracji, ustanowionej przez Chrystusa Pana, tyle razy powtarza się cud przeistoczenia: chleba w Ciało, a wina w Krew Pana Jezusa. Warto zatem w Wielki Czwartek pamiętać o kapłanach. To oni w imieniu Chrystusa odradzają nas w sakramencie Chrztu i czynią nas dziećmi Bożymi. Dają nam życie łaski uświęcającej. W sakramencie Bierzmowania umacniają nas w wierze i dają siłę. W sakramencie Spowiedzi odpuszczają nam grzechy. To kapłani w imieniu Boga wiążą dłonie oblubieńców – podczas sakramentu Małżeństwa – na dozgonną miłość i zapewniają im szczególną Bożą łaskę do godnego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Są przy nas podczas naszego cierpienia z sakramentem Chorych. A gdy przyjdzie śmierć, kapłan stanie przy nas jako anioł Chrystusa i odda w dobre ręce niebieskiego Ojca.
          Wielkoczwartkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu w uroczystej procesji do kaplicy przechowywania (tzw. ciemnicy). Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Wartę przy ciemnicy i Grobie Pańskim sprawowali Skauci Króla. Tradycją polskich świąt Wielkiej Nocy jest urządzanie w świątyniach: Ciemnicy – ołtarza bocznego- przypominającej uwięzionego Pana Jezusa – urządza się ją w Wielki Czwartek oraz Grobu Pańskiego – na pamiątkę złożenia Ciała Pana Jezusa do grobu. Ciemnicę przygotowali kandydaci do bierzmowania i ich rodzice. Podczas liturgii widać było duży udział młodszych i starszych ministrantów oraz lektorów. Podczas przenoszenia Pana Jezusa do ciemnicy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. ustawiły się wzdłuż ławek kościoła na znak jedności z Chrystusem.
                                                   

                                                    „Na skrzyżowania świata dróg
                                                          Na ludzkim dróg rozstaju
                                                     Postawił krzyż swój dobry Bóg…
                                          Bym w Zmartwychwstania jasny dzień
                                                         Drzwi Raju mógł otworzyć”

Tekst: Administrator

Zdjęcia przesłała p. Anna Glabiszewska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u