WIGILIA PASCHALNA – JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

         Wierni naszej parafii zgromadzili się na Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 22:00. Przeżywaliśmy najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, jakim było przejście Jezusa ze śmierci do nowego życia - Zmartwychwstanie. Na wstępie Skauci Króla przygotowali ognisko i zapalili pochodnie. Po rozpaleniu ogniska wśród zgromadzonych ministrantów i wiernych, ksiądz proboszcz Sławomir Witkowski, który przewodniczył wraz z ks. Janem Żymantem wieczornej liturgii u progu wejścia do kościoła poświęcił ogień, od którego później odpala się paschał. Kapłan na paschale żłobił znak krzyża, litery A (ALFA) i Ω (omega) oraz liczby danego roku kalendarzowego.


         Po zapaleniu paschału nastąpiła uroczysta procesja do kościoła. Po wejściu do świątyni wysłuchaliśmy orędzia paschalnego. Podczas śpiewania hymnu ,,Chwała na wysokości", znowu zabiły dzwony. Uroczystość uświetnił chór pod kierownictwem p. Anny Stóżyńskiej.
         Liturgia Słowa w czasie tej Mszy była bardzo rozbudowana. Składała się z 8 czytań. Dalszą część Liturgii Paschalnej uświetniły czytania przeplatane psalmami, wykonanymi przez chórzystów. Przypominały one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powrócił po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”.
         Kolejny krok to poświęcenie wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
         Wigilia Paschalna skończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, w której poszliśmy, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Wartę podczas liturgii przy Grobie Pańskim pełniła Ochotnicza Straż  Pożarna z Szabdy.  Przedstawiciele Rady Parafialnej przekazali na ręce księdza proboszcza dary . Uroczystość Wigilii Paschalnej trwała do godziny 1.00 w nocy. Po zakończonej liturgii wierni mogli jeszcze dołączyć się do wspólnego śpiewania w kościele. Grób Pański zbudowali Skauci Króla pod przewodnictwem państwa Karoliny i Karola Dąbkowskich. Chrzcielnicę w kościele przystroiła pani Katarzyna Kruszkowska. 

          Wśród wszystkich wigilii roku to właśnie Wigilia Paschalna jest matką wszystkich wigilii, jak pisał św. Augustyn. To podczas niej doświadczamy prawdziwego Zmartwychwstania Chrystusa. Przepełnieni blaskiem tego zdarzenia jesteśmy posłani dalej, by głosić tę największą prawdę naszej wiary. Dlatego też liturgia tej nocy jest momentem kulminacyjnym całego Triduum Paschalnego, a nawet całego roku liturgicznego. Zatem każdy wierzący powinien w niej uczestniczyć. Stanowi ona wielkie teatrum sacrum, przepełnione piękną i sugestywną symboliką. Ogromne wzruszenia łączą się z nieodpartym wrażeniem dotykania samej głębi misterium.

Tekst: Administrator na podstawie wywiadu.

               Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczne świętowanie Triduum Paschalnego mogło odbyć się w tak uroczystej formie.
                                                                                 

                                                           Wszystkim za wszelkie dobro Wielkie Bóg Zapłać!

                                                                                                                                   ks. proboszcz Sławomir Witkowski

 

Zdjęcia: p. Anna Glabiszewska  i skautka Karolina Toczyska

  

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u