SPOTKANIE OPŁATKOWE RAD PARAFIALNYCH

      W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 19.00 na plebanii w Mszanie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez proboszcza parafii ks. Sławomira Witkowskiego. W dalszej części w ciszy i skupieniu zebrani wysłuchali Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus, po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. W atmosferę wieczoru wigilijnego zebranych wprowadziło wspólne kolędowanie przy akordeonie p. organisty Józefa Jaranowskiego oraz symboliczny słodki poczęstunek przygotowany przez zebranych. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim członkom rad za ich zaangażowanie i prace na rzecz parafii oraz poprosił o dalszą i owocną współpracę, ponieważ to co robimy jest dla dobra ogółu, a nie dla niego. Przedstawił wstępny plan pracy na przyszły rok, dotyczący głównie budowy nowego kościoła w Małkach.Na koniec zebrani odmówili wspólną modlitwę, a ksiądz proboszcz udzielił wszystkim Błogosławieństwa Bożego.Wspólne spotkanie przy stole napełniło członków rad wielką radością.

 

Opracowanie: Administrator

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u