SPOTKANIE WIGILIJNE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MAŁKACH

     W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Świetlicy Środowiskowej w Małkach, której opiekunem jest p. Marek Piotrowski. Na czwartkowych popołudniowych zajęciach na terenie szkoły dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Oprócz zabaw i zajęć edukacyjnych uczą się jak żyć zgodnie z przyrodą. W tym czasie pomocą służy też p. Grażyna Muzalewska -  bibliotekarka filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkach, która angażuje dzieci w prace plastyczne i zachęca do czytania książek. 
Oprócz cotygodniowych spotkań, uczniowie mogą liczyć na wiele innych atrakcji. Do tych najważniejszych można zaliczyć: bal karnawałowy, festyn z okazji Dnia Dziecka, wycieczki wakacyjne, wyjazdy do kina i na basen.

W wigilii brał udział wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski oraz dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski. Ksiądz proboszcz Sławomir Witkowski nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, ale przekazał na ręce p. Marka Piotrowskiego torbę cukierków dla najmłodszych. Oprócz słodyczy dzieci otrzymały od wójta Gminy Bobrowo gry planszowe. Najważniejszym gościem spotkania był długo wyczekiwany Święty Mikołaj, który jak co roku obdarował wszystkie dzieci paczkami. Podczas dzielenia się opłatkiem życzenia złożyły sobie dzieci oraz opiekunowie i zaproszeni goście.

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych i proekologicznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Autor: Beata Klonowska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u