SPOTKANIE OPŁATKOWE NA PLEBANII

W środę 27 grudnia 2016r. o godz.15.30 tradycyjnie odbyło się na plebanii spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej z naszym proboszczem ks. Sławomirem Witkowskim. Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia i plany na nowy rok pracy duszpasterskiej. Po spotkaniu na plebanii ks. proboszcz zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd przy żłóbku w kościele.

…Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy…
                                                           fragm. kolędy- ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Początki tej przepełnionej entuzjazmem, bardzo popularnej kolędy sięgają przełomu XVII i XVIII wieku. Melodia o specyficznym marszowym charakterze pochodzi natomiast z XIX wieku i wywodzi się z Krakowa. Nie znamy autora słów ani melodii kolędy. Na podstawie tej kolędy powstawało wiele tzw. kolęd patriotycznych, nawiązujących do ówczesnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce. Kolęda ta jest swego rodzaju zaproszeniem do wyruszenia do stajenki betlejemskiej, aby powitać nowonarodzonego Dzieciątko i Jego Matkę. Kolejne zwrotki, rozpoczynające się od słowa „witaj”, są jakby momentem powitania Jezusa, a następnie uznanie w Nim Boga i oczekiwanego i upragnionego Zbawiciela. Jedna ze zwrotek kolędy podkreśla także dwie natury nowonarodzonego – Boga i Człowieka. Za skoczną, lekką i radosną melodią kolędy kryje się więc największa tajemnica chrześcijaństwa.

kolęda - (łac. calendae - pierwszy dzień miesiąca) wywodzi się ze zwyczaju składania sobie życzeń z okazji nowego roku. Obecnie ma dwa znaczenia:
•    pieśń bożonarodzeniowa;
•    wizyta duszpasterska proboszcza lub wyznaczonego przez niego księdza, której celem jest udzielenia błogosławieństwa rodzinie i poświęcenie mieszkania, a także nawiązanie kontaktu z parafianami.

Opracowanie: Administrator


- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u