Niech informacje oraz aktualności z życia parafii pomogą wszystkim radować się wspaniałym życiem naszej wspólnoty.

WAŻNA INFORMACJA:

Skauci Króla zapraszają w niedziele, po każdej Mszy Świętej do skaut baru na słodkości, soki, kawę i herbatę. Dowolne ofiary za specjały są przeznaczone na skautowe inicjatywy: zbiórki, biwaki i obozy.

SCHOLA DZIECIĘCA MAŁKI DOCZEKAŁA SIĘ PROFESJONALNEGO NAGRANIA !

SCHOLA DZIECIĘCA MAŁKI - "TY KARMISZ NAS PANIE" - 13.O3.2023

"Ty karmisz nas Panie" - muzyka i słowa Maciej Czupryński.

Schola dziecięca Małki w składzie: Anna Jakubowska, Magdalena Klonowska, Weronika Kłosińska, Monika Łęgowska, Weronika Roman, Alicja Świeczkowska - Zając, Ilona Trzebiatowska, Emilia Wiśniewska, Marta Wiśniewska, Sylwia Świeczkowska - Zając - gitara, Jakub Gumienik - gitara, Rafał Jakubowski - gitara, Maciej Czupryński - instrumenty klawiszowe, bas. Nagranie odbyło się 13 marca 2023 r. w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Małkach. W realizacji audio pomógł p. Artur Sobolewski z Brodnicy. Serdecznie zapraszamy do kaplicy w Małkach w każdą niedzielę i święta, na godz. 9.30.

DROGA KRZYŻOWA W PLENERZE - Z MSZANA DO MAŁK

 PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim wspierającym naszą parafię za życzliwość, modlitwę, ofiary i wszystkie wykonane prace.

Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy na różny sposób dbają o świątynie i ich otoczenie.
Wielkie z serca płynące Bóg Zapłać!!!    

ks. Sławek Witkowski - proboszcz

Rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie: 6-8 marca 2023

Do obejrzenia filmik produkcji p. Majkowskich z Chojna.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie. Wchodzenie w Nowy Rok 2023 niesie nam zawsze nadzieję, że będzie on dobry i pomyślny, lepszy niż poprzedni. Życzę Wam, Moi Drodzy, tak zwyczajnie po chrześcijańsku, abyśmy pamiętali, że każdy nowy rok jest po prostu z Nim, z Bogiem, który stał się człowiekiem i zamieszkał z nami. Tak jak małe dzieci nie myślą o tym, co może być jutro, bo mama i tata jest przy nich, tak i my miejmy świadomość, że Bóg Ojciec jest zawsze ze swoimi dziećmi. - ks. Sławek

WIGILIA NA ŚWIETLICY W MAŁKACH

Więcej informacji pod linkiem: http://www.parafiamszano.pl/wydarzenia/1232-wigilia-na-swietlicy-w-malkach

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie, Drodzy Goście!

W tych niełatwych czasach, w których żyjemy, niech Chrystus Nowonarodzony, napełnia Was żywą nadzieją. Niech ona Was nie opuszcza, mimo lęków o jutro, niestabilności materialnej, zagrożenia pokoju.

Nadzieja nie jest zwykłą, naiwną myślą, że jutro będzie lepiej, że nowy rok będzie bardziej pomyślny. Nadzieja, rodzi się z przekonania, że Bóg JEST. On jest obecny w naszym życiu, w każdym miejscu gdzie jesteśmy i żyjemy. Ona pomoże nam też ostatecznie przejść do wieczności i być z NIM na zawsze.  

                                                     Wasz proboszcz - ks. Sławomir Witkowski


W Kościele 27 listopada 2022 r. rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim w tym roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Program „Wierzę w Kościół” zwraca główną uwagę wiernych na następujące zagadnienia:

  1. Czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół i jak podnieść świadomość wiary w Kościół, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim.
  2. Zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną instytucją, ale że my wszyscy go stanowimy.
  3. Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego, która podąża za Chrystusem, dając się prowadzić Bożemu Duchowi.
  4. Uświadamianie, że nie należy lekceważyć świątyni, w której Bóg dokonuje naszego uświęcenia, jak i również stawia „znaki drogowe”, jakimi są przykazania i Ewangelia.
  5. W zakresie, odkrywania tajemnicy Kościoła i tego, jakim ma być Kościół, nowy program duszpasterski 2022-2023 bardzo zbiega się z synodem o synodalności, który również stawia sobie za zadanie wysłuchanie tego, co na obecnym etapie Duch Boży ma do powiedzenia Kościołowi.
  6. Uświadamianie wiernym co w istocie znaczy „Wierzyć w Kościół”, a co oznacza wierzyć w Boga, który objawił się jako Emmanuel.
  7. Tłumaczenie dlaczego warto jest „Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie dlatego, że przekazuje on treści objawione wprost przez samego Boga, a nie żadną ludzką naukę. W Kościele przekazywane jest to, co Bóg chce nam ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół, to się na to zamykam. A jest to bogactwo łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista obecność Chrystusa i moc Bożego Ducha.
  1. Następnym krokiem w uświadamianiu jest podążanie wraz z Kościołem wspólną drogą, która być może jest wyboista, ale jednak prowadzi ku zbawieniu. Warunkiem podjęcia wspólnej drogi wraz z Kościołem i w Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo inaczej iść razem się po prostu nie da.

  2. Zwrócenie uwagi, że ludzki grzech nie podważa sensu Kościoła, ani wartości jego misji, ponieważ Kościół jest święty, ale wyłącznie dlatego, że obecny jest w nim Chrystus, a jako wspólnota jest wspólnotą grzesznych ludzi. To my, ludzie, sprawiamy, że w Kościele jest tyle grzechu, choć on sam jest święty świętością samego Boga.

  3. Ważnym zadaniem jest pogłębianie uświadamiania wiary w „jeden” Kościół, który jest powszechny i apostolski. Wiara w jeden Kościół oznacza, że Kościół jest jedyny i niepowtarzalny i w istocie jako Kościół Chrystusa nie jest on podzielony, choć w przestrzeni widzialnej widać wiele jego podziałów. Tym co łączy Kościół w jedno, jest Duch Boży. Stąd wynika zadanie, aby przezwyciężać te podziały Kościoła, jakie zaistniały i pracować na rzecz jego jedności.


TRWA ZBIÓRKA FUNDUSZY NA SPŁATĘ RAT KREDYTU WZIĘTEGO NA DOKOŃCZENIE BUDOWY KAPLICY W MAŁKACH
Cały czas można wesprzeć
spłatę rat kredytu wziętego na dokończenie budowy kaplicy w Małkach. 

Wpłat można dokonywać również na konto pomocnicze parafii 82 9484 1150 2200 0029 4438 0002, bądź bezpośrednio do biura.

Dziękuję ofiarodawcom za wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

ks. Sławomir Witkowski - proboszcz parafii.