Niech informacje oraz aktualności z życia parafii pomogą wszystkim radować się wspaniałym religijnym życiem naszej wspólnoty.


                                               Drodzy Parafianie!
          W naszym parafialnym archiwum znajduje się bardzo ciekawa kronika młodzieżowa. Jest to kronika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które od 1926 r. bardzo prężnie działało na terenie naszej parafii. Postanowiliśmy ze Skautami Króla, że będziemy przepisywać tę kronikę i kolejne fragmenty umieszczać na naszej stronie parafialnej. Chciałbym, aby jak największa liczba parafian zapoznała się z tą piękną kartą z historii naszej parafii. Może odnajdziecie tu wielu swoich krewnych i przodków. Zachęcam do lektury także młodzież. Moi Drodzy, w tej parafii istniała przed wojną pięknie działająca grupa młodzieżowa. Mamy wspaniałych poprzedników. Módlmy się, aby nam i dzisiaj, nie tylko młodzieży, nie brakowało zapału i chęci do budowania prawdziwej wspólnoty wiary w naszej parafii.

Dziękuję skautom za pomoc w upowszechnieniu tej kroniki.

FRAGMENT KRONIKI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY - cz. 1:
                   Założenie Stowarzyszenia
     W niedzielę , dnia 16 listopada roku 1926 zostało założone Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wiejskiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki przy kościele Mszańskim.
Założenia dokonał po zreformowaniu dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieńców miejscowy proboszcz ks. dziekan Michnowski .
Zebrania odbywały się w kościele w każdą trzecią niedzielę miesiąca po nieszporach . Z rana odbywają się komunie święte, po nieszporach odbyła się stosowna nauka i wspólne odmówienie cząstki różańca. Członkowie są zapisani do żywego różańca , tak było do kwietnia roku 1926.
c.d. kroniki w zakładce: o życiu i wierze...
                                           


Relacja z budowy kaplicy z 19 maja. Podwilk na Orawie.        


INFORMACJA PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie!
Przypominam, że obowiązuje nas zakładanie maseczki ochronnej także w kościele.

Do kościoła może wejść 25 osób, do kaplicy 10 osób.

MSZA ŚWIĘTA POLOWA NA PLACU BUDOWY NOWEJ KAPLICY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

  o godz. 9.30 oraz 11.00.

TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE Z KOŚCIOŁA W MSZANIE

PRZEZ FACEBOOK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 11.30

Kościół i kaplica są otwarte cały dzień, można przychodzić na osobistą modlitwę. Można także indywidualnie poprosić o spowiedź świętą. Zachęcam także cały czas do wspólnej modlitwy rodzinnej w domach o godz. 20.30

  w łączności duchowej z kapłanami oraz osobami duchownymi w Polsce.
Każdego dnia o 20.30 będę powierzał Matce Bożej całą naszą parafię i proszę o duchową łączność.


KATECHEZA DLA DZIECI - 23 MAJA


ZWĄTPIENIA I POWROTY DO WIARY.

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ 24 MAJA

                                       

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-24/Ewangelia

OD SMUTKU DO RADOŚCI. ROZWAŻANIE EWANGELII Z 22 MAJA

                                           

Ewangelia (J 16, 20-23a)

Smutek wasz przemieni się w radość

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.

Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-22/Ewangelia

"DLA POSZUKUJĄCYCH PRAWDY" 

ROZWAŻANIE EWANGELII Z 20 MAJA

Ewangelia (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Źródło:https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-20/Ewangelia

ROZWAŻANIE EWANGELII NA 19 MAJA

"Grzesznicy usprawiedliwieni" - rozważanie Słowa Bożego z Podwilka.

Ewangelia (J 16, 5-11)

Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony»

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-19/Ewangelia

ROZWAŻANIE EWANGELII NA 18 MAJA

MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ,  NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI

Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawierało się w słowach prośby-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali".

100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

                                          

Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-18/Ewangelia


SETNA ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II                        
     W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II - dokładnie 18 maja.

 


CZY UCZUCIA MORALNIE SĄ DOBRE CZY ZŁE?

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ

Tekst Ewangelii pod linkiem:

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-17/Ewangelia


TRWA BUDOWA NOWEJ ŚWIĄTYNI W MAŁKACH! WSTĘPNY MONTAŻ SZKIELETU KAPLICY U WYKONAWCY

STAN NA 15/16 MAJA 2020

Trwają prace przy budowie kaplicy. Wstępny montaż szkieletu w górach i obkładanie fundamentu przez parafianina kamieniem polnym  w Małkach. Bóg zapłać za wszelkie wsparcie budowy świątyni - ks. Sławomir Witkowski

numer konta pomocniczego na budowę kaplicy w Małkach:                  82 9484 1150 2200 0029 4438 0002

 


BÓG MÓWI DO NAS PRZEZ PISMO ŚWIĘTE!

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak doniosłą rolę odgrywa Pismo Święte w życiu każdego chrześcijanina. Biblia, to Słowo Boże spisane przez różnych autorów pod natchnieniem Ducha Świętego, które obok Tradycji objawia nam prawdę o Bogu i o człowieku.

ŚWIETNE SAMOPOCZUCIE CZY PRAWDZIWE DOBRO? - ROZWAŻANIE EWANGELII Z 15 MAJA 2020


Ewangelia (J 15, 12-17)

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-15/Ewangelia


ROZPOCZĘŁA SIĘ NASZA 24-GODZINNA PARAFIALNA ADORACJA W INTENCJI USTANIA EPIDEMII. BĘDZIE PRZEBIEGAŁA ZGODNIE Z USTALONYM WCZEŚNIEJ HARMONOGRAMEM CZUWANIA W OGŁOSZENIACH. ZACHĘCAM RÓWNIEŻ DO MODLITWY W DOMU.

Intencja naszej parafialnej  modlitwy przed Najświętszym Sakramentem jest ważna i  doniosła. Wytrwała, błagalna modlitwa o ustanie epidemii jest wciąż potrzebna. Wraz z zagrożeniem naszego zdrowia i życia pojawiają się inne bolesne skutki: uciążliwa izolacja, osłabienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i wspólnotowych, utrata miejsc pracy i wiele innych.

Prośmy Pana o miłosierdzie nad nami, a także dla nas wszystkich o łaskę nawrócenia i głębszej wiary.